Rekisteriseloste

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Ladun tapahtumien osallistujarekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

 

toimisto(at)helsinginlatu.fi

0400 926 964

www.helsinginlatu.fi

 

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun toiminnanjohtaja Matti Niemelä

0400 926 964

toimisto(at)helsinginlatu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Ladun tapahtumien osallistujarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista

raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien

toimenpiteiden yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Helsingin Ladun retkille, tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot

ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle. Alle 13-vuotiaiden osalta tietojen ilmoittamisesta vastaa huoltaja.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikallisen melontaseuran yhteyshenkilö. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan tapahtumakohtaisesti majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille. Joissakin tapahtumissa tietoja voidaan luovuttaa retken muille osallistujille esimerkiksi kimppakyytien järjestämistä varten, tästä on maininta retken ilmoittautumistiedoissa.

 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona ja tapahtumasta riippuen Helsingin Ladun toimistolla. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 13-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 29.5.2018. -VN

 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Ladun uutiskirjerekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

 

toimisto(at)helsinginlatu.fi

0400 926 964

www.helsinginlatu.fi

 

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun toiminnanjohtaja Matti Niemelä

0400 926 964

toimisto(at)helsinginlatu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Ladun uutiskirjerekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Helsingin Ladun ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista tiedottamiseen.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään ainoastaan Helsingin Ladun jäsenten sähköpostiosoitteita. Alkuperäisenä osoitelähteenä on Suomen Ladun jäsenrekisteri, mutta uutiskirjerekisteriin tehdään myös omia päivityksiä.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Suomen Ladun jäsenrekisteristä tai suoraan jäseneltä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään Helsingin Ladun toimiston tietokoneella. Tiedostot ovat tietokoneella salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 13-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 29.5.2018. -VN