Jäsenmaksut

Helsingin Ladun jäsenmaksut 2021
 

Henkilöjäsenyys 31,00 €
Henkilön jäsenyys yhdistyksessä. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, Latu ja Polku -lehti 5 x vuodessa, Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut.

Rinnakkaisjäsenyys 22,00 €
Henkilöjäsenenä myös toisessa latuyhdistyksessä. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti.  Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut.

Perhejäsenyys 42,00 €
Samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten jäsenyys yhdistyksessa. Yksi heistä on maksajana. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, perhekortti, Latu ja Polku -lehti 5 x vuodessa, Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut.

Nuoriso- ja opiskelijajäsenyys 19,00 €
Alle 19-vuotiaan nuoren tai alle 29 -vuotiaan opiskelijan jäsenyys yhdistyksessä. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, Latu ja Polku -lehti 5 x vuodessa, Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut.

Kannatusjäsenyys 120,00 €
Kannustusmaksu Helsingin Ladun kunto-, terveys- ja luontoliikunnan edistämiseksi.
Henkilön jäsenyys yhdistyksessä. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, Latu ja Polku -lehti 5 x vuodessa, Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut.

Yhteisöhenkilöjäsenyys 28,00 €
Henkilön jäsenyys yhdistyksessä. Jäsenmaksun maksaa yhteisö tai yritys työntekijälleen. Jäsenyyteen kuuluu jäsenkortti, Latu ja Polku -lehti 5 x vuodessa, Helsingin Latu -lehti 4 x vuodessa ja muut Helsingin Ladun ja Suomen Ladun jäsenedut. Jäsenkortit ja koontilasku kaikista yrityksen yhteisöhenkilöjäsenyyksistä lähetetään yritykselle. Työnantajan tulee vahvistaa nämä jäsenyydet vuosittain.

Jäsenmaksulasku ja jäsenkortti lähetetään sinulle postitse kotiin sen jälkeen, kun olet täyttänyt jäseneksiliittymislomakkeen.

Jäsenmaksua ei peritä kuluvalta vuodelta 1.10. jälkeen liittyneiltä.