Rekisteriseloste

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Ladun tapahtumien osallistujarekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

 

toimisto(at)helsinginlatu.fi

0400 926 964

www.helsinginlatu.fi

 

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun toiminnanjohtaja Matti Niemelä

0400 926 964

toimisto(at)helsinginlatu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Ladun tapahtumien osallistujarekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään tapahtumien toteuttamisen, tapahtumien kehittämisen, tapahtumista raportoinnin, laskutuksen, perinnän ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään Helsingin Ladun retkille, tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään tapahtumasta riippuen muun muassa seuraavia tietoja: nimi, sähköposti, puhelinnumero, allergiatiedot ja mahdollisia muita tapahtumaan osallistumiseen tarvittavia tietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tapahtumiin ja muuhun toimintaan osallistujat ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti tapahtuman järjestäjälle. Alle 13-vuotiaiden osalta tietojen ilmoittamisesta vastaa huoltaja.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikallisen melontaseuran yhteyshenkilö. Tietoja luovutetaan anonymisoidusti Suomen Ladulle toiminnan seurantaa ja raportointia varten. Majoitustiedot ja allergiatiedot luovutetaan tapahtumakohtaisesti majoitus- ja ravintolapalveluiden tarjoajille. Joissakin tapahtumissa tietoja voidaan luovuttaa retken muille osallistujille esimerkiksi kimppakyytien järjestämistä varten, tästä on maininta retken ilmoittautumistiedoissa.

 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään tapahtumien järjestäjien tiedostoissa. Tiedostot ovat tietokoneella sekä Eventilla-tapahtumanhallintajärjestelmässä salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Paperilomakkeilla kerätyt tiedot säilytetään omassa kansiossaan tapahtuman järjestäjän kotona ja tapahtumasta riippuen Helsingin Ladun toimistolla. Arkaluonteiset tiedot hävitetään heti tapahtuman jälkeen, muista tiedoista säilytetään kirjanpitoon ja arkistointiin tarvittavat tiedot.

Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Eventillassa on sisäänrakennettuna GDPR:n kannalta tarpeelliset ominaisuudet.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle tai alle 13-vuotiaan lapsen kohdalla tämän huoltajalle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 2.3.2020. -VN

 


Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Ladun uutiskirjerekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

 

toimisto(at)helsinginlatu.fi

0400 926 964

www.helsinginlatu.fi

 

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun toiminnanjohtaja Matti Niemelä

0400 926 964

toimisto(at)helsinginlatu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Ladun uutiskirjerekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään Helsingin Ladun ja yhteistyökumppaneiden tapahtumista tiedottamiseen Helsingin Ladun jäsenille.

 

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisterissä on ainoastaan Helsingin Ladun jäsenten sähköpostiosoitteita. Alkuperäisenä osoitelähteenä on Suomen Ladun jäsenrekisteri.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan Suomen Ladun jäsenrekisteristä tai suoraan jäseneltä.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Käytämme uutiskirjeen lähettämiseen MailChimp-palvelua, jonka myötä tietoja saatetaan säilyttää EU:n ulkopuolella. Palvelun tietosuojasta tarkemmin: mailchimp.com/legal. MailChimp on sitoutunut suojaamaan rekisterin tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Pääsy tietokantaan on rajoitettu käyttäjätunnuksilla ja salasanalla. Käyttöoikeus myönnetään vain salassapitovelvollisille ja rekisterin käyttämiseen perehdytetyille henkilöille, joiden asemaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan. Kukin uutiskirje sisältää linkin, jonka kautta rekisteröity voi muokata tietojaan tai poistaa tietonsa rekisteristä. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista myös suoraan rekisterinpitäjältä. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen käsittelyä.

 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 2.10.2019. -VN