Vapaaehtoisrekisteri

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste: Helsingin Ladun vapaaehtoisrekisteri

 

1. Rekisterin pitäjä

Helsingin Latu ry

Helsinginkatu 8 A 7

00500 Helsinki

 

toimisto@helsinginlatu.fi

0400 926 964

www.helsinginlatu.fi

 

2. Yhteyshenkilöt

Helsingin Ladun toiminnanjohtaja Matti Niemelä

0400 926 964

toimisto@helsinginlatu.fi

 

3. Rekisterin nimi

Helsingin Ladun vapaaehtoisrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Helsingin Ladun vapaaehtoistoiminnan, tapahtumien toteuttamisen, kurssi-ilmoittautumisten ja muiden tapahtumiin ja toimintaan osallistumiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tapahtumien järjestämiseen osallistuvien henkilötietoja. Rekisteriin kerätään muun muassa seuraavia tietoja: nimi, yhteystiedot, tiedot käydyistä kursseista ja mahdollisia muita tapahtumaan järjestämiseen tarvittavia tietoja. Vapaaehtoisrekisteriin voivat ilmoittautua täysi-ikäiset henkilöt.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Vapaaehtoiset ilmoittavat itse rekisteriin tallennettavat tiedot ilmoittautumislomakkeella, sähköpostilla tai suullisesti Helsingin Ladun toimistoon tai jaoston vetäjälle, joka edelleen toimittaa ne rekisterin ylläpitäjälle.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterin henkilötietoja käsittelevät tapahtumien järjestäjät sekä tapauskohtaisesti toiminnan järjestämisessä mukana olevat yhteistyökumppanit kuten esimerkiksi paikallisen melontaseuran yhteyshenkilö. Joissakin tapahtumissa tietoja voidaan luovuttaa muille Helsingin Ladun vapaaehtoisille esimerkiksi kimppakyytien järjestämistä varten.

 

8. Tietojen siirto EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU- tai ETA -maiden ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja säilytetään Helsingin Ladun toimiston tietokoneella sekä pilvipalvelussa. Tiedostot ovat salasanan takana ja tietokoneet on suojattu palomuurilla. Kaikkia kerättyjä tietoja käsitellään kansallisen lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 

10. Rekisteröidyn oikeudet tarkistaa ja korjata tietoja sekä oikeus tulla unohdetuksi.

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa, muokata tai pyytää poistettavaksi omia tietojaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tiedot näytetään vain kyseiselle henkilölle. Pyytäjän henkilöllisyys varmistetaan ennen tietojen näyttämistä.

 

Tämä rekisteriseloste on päivitetty viimeksi 29.5.2018. -VN