Maunulanpuro on taimenpuro

Maunulanpuro on Pikku-Huopalahteen laskevan Haaganpuron alkuperäinen latva osa, joka on kuvattuna ensimmäisen kerran 1600- ja 1700-lukujen taitteen kartoissa. Tuolloin puro sai alkunsa Maunulan itäreunalla, Tuusulanväylän vierellä sijainneelta suoalueelta, joka on nykyisin kuivattuna niityksi. Maunulapuro on ollut jo pitkään maatalouden tarpeita palvelevan ojituksen kohteena. Kaupungistuminen johti vedenlaadun voimakkaaseen huononemiseen ja kalakantojen romahdukseen 1900-luvun puoliväliin mennessä.

1990-luvun lopulla puron pohjaeläimet rajoittuivat surviaissääsken toukkiin. Vuodesta 2005 vapaaehtoisvoimin sekä Helsingin kaupungin pienvesiohjelman puitteissa tehtyjen purokunnostusten johdosta puron pohjaeläimistö ja -kasvillisuus on alkanut palautumaan. Nykyisin ravintoa löytyy myös koskikaroille, jotka ovat talvehtineet purolla jo useana vuotena. Kunnostusten jälkeen odotettiin, että Haaganpuron pääuoman taimenkanta leviäisi myös Maunulanpurolle. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä Haagapuron taimenten lisääntyminen heikkeni suuresti noin vuoden 2006 jälkeen. Vuonna 2011 Maunulanpurooon tehtiin ensimmäinen mätirasiaistutus Ingaskilan taimenkantaa. Istutuksia jatketaan kahdesta kolmeen vuotta, jonka jälkeen taimenkannan toivotaan aloittavan luontaisen lisääntymisen.
Maunulanpuron taimenkanta ei tule koskaan olemaan kalastuksen kohteena. Pienessä purossa aikuiset paikkakalat jäävät pienikokoisiksi eivätkö täytä kalastuksen vaatimia alamittoja. Osa puron taimenista kuitenkin vaeltaa merelle, josta se myöhemmin pyrkii palaamaan loppusyksystä kotipuroonsa kutemaan. Kutuaikana taimen on rauhoitettu, joten tulevaisuudessa Maunulaan, toivottavasti, lisääntymään palaavat merivaelluksen tehneet taimenet eivät ole kalastettavissa.
 
Lähde: Virtavesien hoitoyhdistys ry.
Linkki: http://www.virtavesi.com/index.php?upperCatId=23&catid=24